การติดตั้ง HAProxy บน CentOS 7 และวิธี roundrobin และ active-standby

การติดตั้ง HAProxy บน CentOS 7 นั้นมีขั้นตอนหลักๆ ดังนี้:

ติดตั้ง HAProxy:

ใช้คำสั่ง yum เพื่อติดตั้ง HAProxy จากที่เก็บพิเศษของ CentOS:

Copy code
sudo yum install haproxy
กำหนดการกำหนดค่า HAProxy:

แก้ไขไฟล์ /etc/haproxy/haproxy.cfg โดยใช้เครื่องมือแก้ไขที่คุณชื่นชอบ เช่น nano หรือ vi.
bash
Copy code
sudo nano /etc/haproxy/haproxy.cfg
กำหนดการกำหนดค่า HAProxy ตามที่คุณต้องการ เช่น:

bash
Copy code
global
log /dev/log local0
log /dev/log local1 notice
chroot /var/lib/haproxy
stats socket /run/haproxy/admin.sock mode 660 level admin expose-fd listeners
stats timeout 30s
user haproxy
group haproxy
daemon

defaults
log global
mode http
option httplog
option dontlognull
timeout connect 5000
timeout client 50000
timeout server 50000

frontend my_frontend
bind *:80
default_backend my_backend

backend my_backend
balance roundrobin
server server1 192.168.1.101:80 check
server server2 192.168.1.102:80 check
ในตัวอย่างนี้ HAProxy จะโปรกจากแบบ HTTP และสร้างโหลดเบลอนด์เพื่อแบ่งโหลดระหว่าง server1 และ server2 ที่มี IP และพอร์ตที่ระบุ โปรดแทนที่ที่จำเป็นต้องใช้ IP และพอร์ตของเซิร์ฟเวอร์ของคุณ.

ตรวจสอบความถูกต้องของการกำหนดค่า HAProxy โดยใช้คำสั่งตรวจสอบ:

bash
Copy code
sudo haproxy -c -f /etc/haproxy/haproxy.cfg
ทำการเริ่มใช้งาน HAProxy:

sql
Copy code
sudo systemctl start haproxy
ให้ HAProxy เริ่มทำงานเมื่อระบบเริ่มต้น:

bash
Copy code
sudo systemctl enable haproxy
นี่คือขั้นตอนพื้นฐานในการติดตั้ง HAProxy บน CentOS 7 โปรดปรับแต่งการกำหนดค่าตามความต้องการของคุณ และอย่าลืมทำการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยของ HAProxy ด้วย เช่นการปิดพอร์ตที่ไม่จำเป็นหรือใช้การรับรอง SSL สำหรับการสื่อสารที่ปลอดภัย เป็นต้น.

ต่อมาวิธี roundrobin และ active-standby มีดังนี้
หากทำ roundrobin เบื้องต้นไม่ต้องทำอะไร มันเป็น roundrobin อยู่แล้ว นอกจากจะ ต้องการให้ ไปที่หนึง 1 ครั้ง ที่หนึง 2 ครั้งสามารถทำได้ดังนี้

server server1 192.168.1.101:80 check weight 1
server server2 192.168.1.102:80 check weight 2
หากทำ active-standby ให้ตั้งค่าแบบนี้ โดยอันที่ไม่มี backup จะ เป็น active
server server1 192.168.1.101:80 check backup
server server2 192.168.1.102:80 check

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *