เมษายน, 2020

now browsing by month

 

PgAdmin4 บน centos8

PgAdmin4 คือโปรแกรมจัดการ postgresql สาเหตุที่ศึกษRead More

ติดตั้ง python3 บน centos 8

คำสั่งตามนี้เลย dnf update -y dnf install python3 Read More

ติดตั้งและคอนฟิก nginx+php บน CentOS 8

ทดสอบติดตั้งบน centos 8.1.1911 ลง nginx yum instalRead More

python3 gui (tkinter) on windows to exe file

ที่มา : https://medium.com/@taohuh/%E0%B8%84%E0%B8Read More