เมษายน, 2023

now browsing by month

 

วิธี block หรือ lock user ไม่ให้ Authen มาที่ freeradius

ขั้นแรกเลย ให้ไปที่/etc/freeradius/users เพิ่ม เข้Read More