ติดตั้งและคอนฟิก nginx+php บน CentOS 8

ทดสอบติดตั้งบน centos 8.1.1911

ลง nginx

yum install nginx

จากนั้น มีคำสั่ง start enable status ดังนี้

# systemctl enable nginx
# systemctl start nginx
# systemctl status nginx

จากนั้นเปิด firewall

# firewall-cmd --permanent --zone=public --add-service=http 
# firewall-cmd --permanent --zone=public --add-service=https
# firewall-cmd --reload

หรือจะ disable ไปเลยด้วยคำสั่ง 
systemctl stop firewalld
systemctl disable firewalld

ต่อมาติดตั้ง php
yum install php php-mysqlnd php-fpm php-opcache php-gd php-xml php-mbstring
แล้วไปตั้งค่า
/etc/php-fpm.d/www.conf

ที่ แก้ตามนี้
user = nginx
group = nginx

listen = /run/php-fpm/www.sock

จากนั้น restart ทั้ง 2 service
systemctl restart nginx php-fpm จากนั้นทดสอบ
echo "<?php phpinfo() ?>" > /usr/share/nginx/html/info.php

แล้วก็ลองเข้าหน้า เว็บดูนะ
เบื้องต้นจะติดปัญหาเรื่อง เปิด index.php ไม่ได้ให้ไปทำที่
vi /etc/nginx/nginx.conf
แล้วไปที่
location / {
    index index.php index.html index.htm;
    try_files $uri $uri/ =404;
} ตอนนี้พึ่งเริ่มเล่น centos 8 หากมีอะไรเพิ่มเติมจะมา up นะ
เคยเจอ error ของ session php ว่า
PHP message: PHP Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of 
session.save_path is correct (/var/lib/php/session) in Unknown on line 0" while reading upstream, client: 10.254.172.52, server: _, 
request: "GET /phpPgAdmin/redirect.php?subject=server&server=127.0.0.1%3A5432%3Aallow HTTP/1.1", upstream: "fastcgi://unix:/var/run/php-fpm/php-fpm.sock:", 
host: "10.254.172.6", referrer: "http://10.254.172.6/phpPgAdmin/browser.php"

เจอใน log /var/log/nginx/error.log
วิธีแก้คือ ไปสร้าง var/lib/php/session เพราะไม่มีอยู่ จากนั้น ให้ chmod 777 session ด้วย และทดสอบใช้อีกที


ในส่วนของ log error ดูที่ php-fpm ไม่ได้ ต้องดูที่ nginx อยู่ที่
/var/log/nginx/error.log

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *