ทดสอบ Script PHP แทนการใช้ Command line ใน Linux

พอดีเจอคู่มือเก่าๆทำไว้ ไปเจอมาเลยเอามาใส่ เบื้องต้นทดสอบกับ centos 7 แล้ว

ทดสอบ Script PHP แทนการใช้ Command line ใน Linux

 

ระบบที่ใช้ทดสอบ

OS: Fedora Core 8

Apache Version :2.2.6 (Packet ในแผ่น Fedora Core 8)

PHP Version:5.2.4 (Packet ในแผ่น Fedora Core 8)

 

เริ่มกันเลยครับ

[root@localhost ~]# visudo

เพื่อให้ apache ใช้ command line ของ root ได้

เพิ่ม apache  ALL=(ALL)    NOPASSWD:ALL ดังรูป

เพิ่ม # เข้าไปข้างหน้า Defualts  requiretty ดังรูป

ทำการสร้าง file script ไปที่ /var/www/html/test ตามรูป

 

ทำการแก้ไข file ดังนี้

 

File from.php

 

Shutdown System

<form action=”shutdown.php” method=”post”>

<input class=”button” name=”Submit” value=”Shutdown” type=”submit”>

</form>

 

 

Reboot System

<form action=”reboot.php” method=”post”>

<input class=”button” name=”Submit” value=”Reboot” type=”submit”>

</form>

 

Restart Service For System

 

<form action=”reservice.php” method=”post”>

<input class=”button” name=”Submit” value=”Submit” type=”submit”>

</form>

 

 

 

 

 

 

File reboot.php

 

<?php

exec(“sudo -u root /sbin/shutdown -r now”);

echo “Rebooting…”;

?>

 

File reservice.php

 

<?

exec(“sudo -u root service network  restart”, $a);

//print_r($a);

?>

Restart Ok….!

 

 

File shutdown.php

 

<?php

echo “Shutting down…”;

exec(“sudo /sbin/shutdown -h now”);

?>

 

 

เมื่อสร้าง file script เรียบร้อยแล้ว ก็ทดสอบได้เลยครับ

 

 

ผมทดสอบ menu  Restart Service For System

 

 

ดู log ใน fedora

 

[root@localhost ~]# tail -f /var/log/messages

 

 

เป็นอันเรียบร้อย…………………….จบ !

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *