ติดตั้ง SSL (HTTPS) บน centos7

จาก รายละเอียดนี้เราจะไม่ได้พูดถึงการติดตั้ง httpd หรืออืนๆ ที่เกี่ยวกับ service web บน centos 7

yum install mod_ssl openssl

openssl genrsa -out ca.key 2048

openssl req -new -key ca.key -out ca.csr
(หลังจากใช้คำสั่งนี้ ข้อมูลตรงนี้ กรอก ที่ตามต้องการเลย แต่หากทำจริงๆ แนะนำกรอก ตามที่เราใช้จริง)

openssl x509 -req -days 365 -in ca.csr -signkey ca.key -out ca.crt

cp ca.crt /etc/pki/tls/certs/
cp ca.key /etc/pki/tls/private/
cp ca.csr /etc/pki/tls/private/

vi /etc/httpd/conf.d/ssl.conf

DocumentRoot “/var/www/html”
ServerName 192.168.1.42:443
(ตอนทดสอบ ตรงนี้ไม่ต้องกรอก ก็ได้)

SSLEngine on
SSLCertificateFile /etc/pki/tls/certs/ca.crt
SSLCertificateKeyFile /etc/pki/tls/private/ca.key

systemctl restart httpd

ลองทดสอบดูจ้า

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *