ติดตั้ง shinobi.video บน Centos 7

ที่มา จาก https://shinobi.video/docs/start

shinobi.video คือ โปรแกรม คล้ายๆ การทำ NVR ที่ใช้ในการดึงและเก็บ VDO จาก กล้อง CCTV หรือ อืนๆ ที่สามารถดึงข้อมูลในรูปแบบ VDO ได้

 

 1. Open Terminal.

 2. Download and Install Node.js, NPM.

  sudo yum update
  sudo yum install curl -y
  curl --silent --location https://rpm.nodesource.com/setup_8.x | bash -
  sudo yum install nodejs npm -y
 3. Install git command line library.

  yum install git -y
 4. Pull the master repository.

  git clone https://gitlab.com/Shinobi-Systems/Shinobi.git Shinobi
 5. Open Shinobi directory.

  cd Shinobi
 6. Start the installer

  chmod +x INSTALL/centos.sh && INSTALL/centos.sh
 7. Packages will be installed. MariaDB will ask to create a password on first installation.

 8. Once complete. Open up http://localhost:8080 in your browser.

  • Note : if you are installed on a remote computer open up the IP in your web browser.

 9. Default credentials are as follows if you chose to install default_data.sql.

  Username : ccio@m03.ca
  Password : password
 10. To update Shinobi with git and restart :

  cd Shinobi
  git pull
  pm2 restart camera.js
  pm2 restart cron.js
  
  

ปัญหาที่พบ

หากทำการ rtsp ไปดูกล้อง แล้ว cpu สูง ลองปรับไม่ให้ auto และ disable api jpg ดู


เจอว่ากล้องค้างดูไม่ได้ ไปดู error ได้ที่ /home/Shinobi หรือตามที่ติดตั้ง จากนั้นใช้คำสั่ง pm2 logs

/root/.pm2/logs/camera-error.log last 15 lines:
0|camera | at IncomingMessage.emit (events.js:208:7)
0|camera | at abortIncoming (_http_server.js:439:9)
0|camera | at socketOnClose (_http_server.js:433:3)
0|camera | at emitOne (events.js:121:20)
0|camera | at Socket.emit (events.js:211:7)
0|camera | at TCP._handle.close [as _onclose] (net.js:561:12)
0|camera | BadRequestError: request aborted
0|camera | at IncomingMessage.onAborted (/home/Shinobi/node_modules/raw-body/index.js:231:10)
0|camera | at emitNone (events.js:106:13)
0|camera | at IncomingMessage.emit (events.js:208:7)
0|camera | at abortIncoming (_http_server.js:439:9)
0|camera | at socketOnClose (_http_server.js:433:3)
0|camera | at emitOne (events.js:121:20)
0|camera | at Socket.emit (events.js:211:7)
0|camera | at TCP._handle.close [as _onclose] (net.js:561:12)

จาก error ยังไม่ทราบว่าเกิดจากอะไร แต่ทำการ restart ด้วยคำสั่งนี้ไป   pm2 restart all

หากในทางเลวร้ายไม่เจอวิธี อาจจะต้อง restart ทุกคืน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *