วิธีสร้าง service และ startup บน centos7 (ตัวอย่าง python3.6)

เริ่มแล้วให้ทดสอบ ไฟล์ python ให้เรียบร้อย หรือไฟล์อืนๆที่ run ได้

จากนั้นไปสร้างไฟล์โดยสร้างชื่อ แล้วแต่เข้าใจที่

vi  /lib/systemd/system/myscript.service

จากนั้น copy ค่าตามด้านล่างลงไป

[Unit]
Description=My Script Service
After=multi-user.target

[Service]
Type=idle
ExecStart=/usr/bin/python3.6 /home/pi/myscript.py

[Install]
WantedBy=multi-user.target

โดย ExecStart คือสิ่งที่เราจะ run  
แต่หากต้องการทำ log ให้ใส่ดังนี้
ExecStart=/usr/bin/python /home/pi/myscript.py > /home/pi/myscript.log 2>&1

จากนั้นให้ทำ สิทธิ์ ไฟล์
chmod 644 /lib/systemd/system/myscript.service

ต่อมาคำสั่งนี้ไม่แน่ใจอะไร
systemctl daemon-reload

จากนั้นตั้งเป็น start up
systemctl enable myscript.service

จากนั้นทดสอบ reboot เพื่อทดสอบ start up
หลังจาก reboot กลับมาให้ทำการ เช็ค start up
systemctl status myscript.service

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *